Geheimwissen Schlüsseldienst
slovenský
slowakische Fahne


nemecky VersionHomeFOTKY:KnihyO autoroviPrednostiQuestions and AnswersObjednací formulár

slowakcover

Táto kniha je teraz k dispozícii aj v slovenskom jazyku!

Tajomstvá klúcových služieb


CLASSIC

Návod na otváranie zámkov

Preložila: Svetlana Žuchová

52 Euro 20 Euro

ISBN NUMMER: 3-9501719-xx

Michael Bübl,

„muž so zlatými rukami“, zbieral skúsenosti v montážnych spolocnostiach, v zámocníckych firmách ale predovšetkým v klúcových službách. Je majtrom zámocníkom, kovácom a mechanikom. Je známy aj ako pedagóg. S týmto solídnym vzdelaním si otvoril vlastný úspešný podnik. Stal sa odborníkom na zámocnícku a bezpecnostnú techniku. Pocas 20 rokov si robil poznámky o svojich skúsenostiach, ktoré zverejnuje v tejto jedinecnej knihe.

Táto kniha je napísaná jednoduchým a zrozumitelným spôsobom bez použitia mnohých odborných výrazov. Obsahuje návody, ako krok po kroku splnit aj nárocné úlohy. Je urcená všetkým, ktorý musia casto a rýchlo otvárat dvere: Hasicom, policajtom, pracovníkom klúcových služieb, domovníkom a zamestnancom podobných inštitúcií, ale aj záujemcom z radov laikov. Je to bezpochyby podarené súhrnné dielo, ktoré neponechá žiadnu otázku nezodpovedanú.

Obsahuje presné popisy ako otvorit:

 • Cylindrické zámky
 • Staré zámky
 • Prídatné zámky
 • Iné druhy zámkov
 • Zabuchnuté dvere
 • Autá
 • Iné bezpec
 • nostné zariadenia
 • Dobanie
 • Vibráciu
 • Výroba zámkov
office@geheimwissen.at